Trung tâm đào tạo kế toán thực tế tại Hải Phòng – Hạch toán kết chuyển thuế GTGT

Trung tâm đào tạo kế toán thực tế tại Hải Phòng
Rate this post

Trung tâm đào tạo kế toán thực tế tại Hải Phòng – Hạch toán kết chuyển thuế GTGT cuối tháng/ quý

(doanh nghiệp kê khai thuế  gtgt theo phương pháp khấu trừ )

Nếu thuế đầu vào < đầu ra à Phải nộp thuế gtgt

Nếu thuế đầu vào = đầu ra à Không phải nộp thuế gtgt

Nếu thuế đầu vào > đầu ra à Không phải nộp thuế gtgt và được khấu trừ sang kỳ sau số thuế còn thừa

Trung tâm đào tạo kế toán thực tế tại Hải Phòng

Bút toán kết chuyển

Nợ tk 3331

Có tk 133

(Số liệu căn cứ vào sổ sách kế toán và tờ  khai thuế )

Cách xác định số liệu như sau:

Tổng tk 133 = Tổng số dư đầu kỳ + Tổng phát sinh Nợ trong kỳ – Tổng phát sinh Có trong kỳ

Tổng tk 3331 = Tổng phát sinh Có trong kỳ -Tổng phát sinh Nợ trong kỳ

Xử lý kết quả

TH1: Tổng tk 133 >Tổng tk 3331

Thì số thuế gtgt nhỏ hơn đươc kết chuyển là số thuế tk 3331

VD: Tổng tk 133 là 5.000.000đ

Tổng tk 3331 là 4.000.000đ

Hạch toán kết chuyển thuế gtgt cuối tháng/ quý  :

Nợ tk 3331: 4.000.000

Có tk 133: 4.000.000

Như vậy: Cuối tháng công ty còn được khấu trừ sang kỳ sau: 5.000.000- 4.000.000 = 1.000.000

Trung tâm đào tạo kế toán thực tế tại Hải Phòng

  • Số dư Nợ tk 133 cuối kỳ = 1.000.000 = Số liệu chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế GTGT tháng/ quý hiện tại

TH2: Tổng tk 133 < Tổng tk 3331

Thì số thuế gtgt được kết chuyển là số thuế tk 133

VD: Tổng tk 133 là 7.000.000đ

Tổng tk 3331 là 10.000.000đ

Hạch toán kết chuyển thuế gtgt cuối tháng/ quý

Nợ tk 3331: 7.000.000

Có tk 133 : 7.00.000

Như vậy : Cuối tháng/ quý công ty còn phải nộp thuế gtgt là : 10.000.000- 7.000.000 = 3.000.000

  • Số dư cuối kỳ của tk 3331 = 3.000.000 = số liệu trên chỉ tiêu 40 trên tờ khai thuế gtgt tháng / quý hiện tại

Chú ý: Đối chiếu cố liệu trên tờ khai thuế gtgt và số liệu trên sổ sách kế toán. Xem có khớp nhau hay không. Nếu không khớp phải kiểm tra xem sai ở đâu để còn sửa kịp thời

Trên đây là một số vấn đề cần có trong hạch toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng, trung tâm đào tạo kế toán thực tế tại hải phòng đã tìm hiểu và thực tế trên các chứng từ ghi lại, các bạn cần đọc và tìm hiểu và thực hành cho công ty và thực hành cho bài tập hạch toán chứng từ.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ TẠI HẢI PHÒNG

(Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp mới thành lập)

⇒ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

⇒ DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ TẠI HẢI PHÒNG

  1. Chữ ký số VIN-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.
  2. Chữ ký số NEWTEL-CA giá 1.150.000 vnđ / 3 năm.
  3. Chữ ký số FAST-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.

⇒ CUNG CẤP PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

⇒ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

⇒ DỊCH VỤ RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN,

⇒ DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

⇒TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ TẠI HẢI PHÒNG (1 kèm 1: 3.000.000/khoá)

Trung tâm đào tạo kế toán thực tế tại Hải Phòng

https://www.facebook.com/dichvubaocaotaichinhtaihaiphong/

https://www.facebook.com/dayketoantonghoptaihaiphong

Các bạn nhớ like trang của mình nhé, Thanks!

Liên hệ: 037.5475.156 , 0945.071.586 (Mrs: Duyên)

KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

Phí chỉ từ 1.000.000đ/ quý

Trung tâm đào tạo kế toán thực tế tại Hải Phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *