VIỆC THANH TOÁN BÙ TRỪ CÔNG NỢ GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP

THANH TOÁN BÙ TRỪ CÔNG NỢ
5/5 - (5 bình chọn)

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư 78 năm 2014 của Bộ Tài chính về các khoản chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thì:

– Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Chứng từ thanh toán bù trừ công nợ không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

– Theo quy định của chính sách thuế giá trị gia tăng thì phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra cũng được coi là thanh toán không dùng tiền mặt nên được tính vào chi phí hợp lý tổng số tiền trên hóa đơn.

Dịch Vụ Kế Toán Thuế Hải Phòng

1. Về thuế GTGT:
Theo khoản 10 điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015:

“4. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

  1. a) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừgiữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ công nợ giữa hàng hóa, dịch vụ mua vào với hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng. Trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ công nợ của ba (3) bên làm căn cứ khấu trừ thuế.
  2. b) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ công nợ như vay, mượn tiền; cấn trừ công nợ qua người thứ ba mà phương thức thanh toán bù trừ công nợ này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có hợp đồng vay, mượn tiền dưới hình thức văn bản được lập trước đó và có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên đi vay đối với khoản vay bằng tiền bao gồm cả trường hợp bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với khoản tiền mà người bán hỗ trợ cho người mua, hoặc nhờ người mua chi hộ.”Về thuế TNDN:

Dịch Vụ Kế Toán Thuế Hải Phòng

Được quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC:

“2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
  2. b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  3. c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. “Như vậy:Việc thanh toán bù trừ công nợ giữa các doanh nghiệp được tính vào chi phí  hợp lý  và được khấu trừ thuế GTGT thì cần:

– Hợp đồng mua bán (quy định rõ trong hợp đồng về việc thanh toán bù trừ công nợ)
– Biên bản thanh toán bù trừ công nợ 2 bên (Phải có xác nhận của 2 bên)
–Chứng từ thanh toán bù trừ công nợ qua ngân hàng

3. Cách hạch toán bù trừ công nợ:

Ví dụ: Công ty  A mua hàng của  công  ty B  với giá trị là 110 tr  (đã gồm  VAT) Nhưng Công ty B còn nợ của công ty A  20 tr. Nên 2 bên thực hiện bù trừ công nợ. Số tiền còn lại 90 tr Công ty A  thanh toán bù trừ công nợ bằng hình thức chuyển khoản.

Khi mua hàng:
Nợ 156:100tr
Nợ 133:10tr
Có331: 110tr

Cấn trừ công nợ:
Nợ 331:20tr
Có 131:20tr

Khi  thanh toán:
Nợ 331:90tr
Có  112: 90 tr

Dịch Vụ Kế Toán Thuế Hải Phòng – Chúng tôi luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp.

– Dịch vụ kế toán thuế theo tháng, quý.

– Dịch vụ Báo Cáo Tài Chính năm.

– Hoàn thiện sổ sách kế toán.

– Mới thành lập công ty.

Liên Hệ: Dịch vụ kế toán thuế Hải Phòng – 0945.071.586.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *