QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOÀN THUẾ GTGT

hoàn thuế giá trị gia tăng
Rate this post

QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOÀN THUẾ GTGT – Dịch vụ báo cáo tài chính hải phòng

Hoàn thuế giá trị gia tăng là gì?

Thuế giá trị gia tăng (hay gọi là thuế VAT) là loại thuế gián thu được nhà nước đánh vào người tiêu dùng, được tính vào giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ quá trình sản xuất, lưu thông đến tay người tiêu dùng.

Hoàn thuế giá trị gia tăng là việc nhà nước hoàn trả lại số thuế giá trị gia tăng mà đối tượng nộp thuế đã nộp cho Ngân sách nhà nước trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp, công ty, cơ sở kinh doanh là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng nhưng người chịu thuế giá trị gia tăng lại là người tiêu dùng cuối cùng.

Căn cứ theo danh sách hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 4, Điều 9, Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC, thuế giá trị gia tăng được tính cố định là 10% giá trị hàng hóa, dịch vụ.

Theo luật pháp Việt Nam hiện có 2 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng:

  • Tính thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) theo phương pháp khấu trừ
  • Tính thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) theo phương pháp trực tiếp

Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng

Căn cứ theo quy định đã được ban hành tại Điều 19 Thông tư 219/2013/TT-BTC, tất cả các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải có điều kiện để được hoàn thuế GTGT sau đây:

  • Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương thức khấu trừ.
  • Doanh nghiệp đã đăng ký giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư và đã được cấp giấy chứng nhận từ cơ quan có thẩm quyền.
  • Sở hữu con dấu theo đúng quy định của pháp luật.
  • Thiết lập và lưu giữ đầy đủ tất cả các giấy tờ liên quan đến chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.
  • Có tài khoản gửi tiền tại ngân hàng theo mã số thuế đã đăng ký của cơ sở kinh doanh.

Hoàn thuế giá trị gia tăng.(hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu)

Doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan. Xuất khẩu ra nước ngoài nếu hàng hóa xuất khẩu này thực hiện tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.

Trước: Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu.

Ví dụ: Doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Tại kỳ tính thuế quý 3/2016 có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết là 80 triệu thì doanh nghiệp A được khấu trừ vào kỳ tính thuế quý 4/2016. Trường hợp các kỳ tính thuế quý 4/2016. Quý 1/2017 và quý 2/2017 vẫn còn số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết. Thì doanh nghiệp A chuyển số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết. Để tiếp tục khấu trừ tại kỳ tính thuế quý 3/2017 và các kỳ tính thuế tiếp theo.

Dịch Vụ Báo Cáo Tài Chính Hải Phòng – Chúng tôi luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp.

– Dịch vụ kế toán thuế theo tháng, quý.

– Dịch vụ Báo Cáo Tài Chính năm.

– Hoàn thiện sổ sách kế toán.

– Mới thành lập công ty.

Liên Hệ: Dịch vụ kế toán thuế Hải Phòng – 0945.071.586.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *