Nghiệp Vụ Mua Công Cụ Dụng Cụ

Nghiệp Vụ Mua Công Cụ Dụng Cụ
5/5 - (5 bình chọn)

Nghiệp Vụ Mua Công Cụ Dụng Cụ

1. Mua công cụ dụng cụ trả tiền ngay
Nợ 242 ( CCDC)
Nợ TK 1331 Thuế VAT
Có TK 111;112 ( tiền mặt, tiền ngân hàng )
2. Mua công cụ dụng cụ chưa trả tiền ngay
Nợ TK 242 ( CCDC ngắn hạn; dài hạn )
Nợ TK 1331 Thuế VAT
Có TK 331 ( công nợ chưa trả tiền ngay )
3. Mua công cụ dụng cụ nhập kho
a) Mua ccdc nhập kho trả tiền ngay
Nợ TK 242 Giá mua ccdc chưa thuế
Nợ TK 1331 VAT
Có TK 111;112;141 Tổng số tiền đã trả ncc
b) Mua ccdc nhập kho chưa trả tiền ngay
Nợ TK 242 ( CCDC)
Nợ TK 1331 Thuế VAT
Có TK 331 ( công nợ chưa trả tiền ngay )
c) Trả tiền mua công cụ dụng cụ
Nợ TK 331
Có TK 111;112
Các nghiệp vụ mua tài sản cố định
1. Mua TSCĐ Trả tiền ngay
Nợ TK 211 (Nguyên giá ,giá mua + chi phí khác liên quan )
Nợ TK 1331 : Có TK 112 2.
Mua TSCĐ chưa trả tiền ngay
Nợ Tk 211 ( nguyên giá, giá mua + chi phí khác liên quan )
Nợ TK 1331 Có TK 331 3.
Trả tiên mua TSCĐ
Nợ TK 331 Giá phải trả
Có TK 112;341
Các nghiệp vụ xuất CCDC trong kho mang đi sản xuất ( phân bổ )
Nợ TK 242
Có TK 153
Xuất NVL mang đi sản xuất ( định mức nếu có )
154 * Giả sử 154 gồm “ 1541 NVL ; 1542 CFNC ; 1543 CCDC ( phân bổ) ; 1544 TSCĐ ( phân bổ) 1545 chi phí sxc ” Nợ TK 154
Có TK 152;242;214;334;3383;3384;3385 ;111;112;331;335; 153
Trường hợp nếu có phế liệu thu hồi nhập kho
Nợ TK 152 NVL
Có TK 154
Chi phí SXKD Dở dang Thành phẩm hoàn thành nhập kho ( giá trị thành phẩm )
Nợ TK155:Số lượng thành phẩm hoàn thành
Có TK154 :Chi phí SXKD Dở dang Bán thành phẩm Ghi nhận doanh thu
1. Bán thành phẩm thu tiền ngay
Nợ TK 111,112: tổng số tiền phải thu/đã thu của KH
Có TK 5112: tổng giá bán chưa VAT Có TK 33311: VAT đầu ra,
2.Bán thành phẩm chưa thu tiền
Nợ TK 131 : tổng số tiền phải thu/chưa thu của KH
Có TK 5112: tổng giá bán chưa VAT Có TK 33311: VAT đầu ra,
3. Thu tiền công nợ
Nợ TK 111 ( thu bằng tiền mặt), 112 (thu qua ngân hàng)
Có TK 131 : tổng số tiền phải thu/chưa thu của KH
4. Ghi nhận giá vốn Tùy theo DN chọn phương pháp tính giá xuất kho nào mà phần mềm chạy theo nguyên tắc đó ( thường lựa chọn phương pháp bình quân gia quyền )
Nợ TK 632
Có TK 155 5.
Các khoản giảm trừ doanh thu
a) Chiết khấu thương mại Khi khách hàng mua đạt tới một mức nào đó thì DN có chính sách chiết khấu cho KH
– Trường hợp KH mua hàng nhiều lần mới đạt được lượng hàng mua được hưởng chiết khấu thì khoản chiết khấu thương mại này được ghi giảm trừ vào giá bán trên “Hoá đơn GTGT” hoặc “Hoá đơn bán hàng” lần cuối cùng.
– Trường hợp KH không tiếp tục mua hàng, hoặc khi số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hoá đơn lần cuối cùng thì phải chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua. Khoản chiết khấu thương mại trong các trường hợp này được hạch toán vào Tài khoản 511.
Nợ TK 511
Nợ TK 33311
Có TK 131,111,112
– Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã giảm giá (đã trừ chiết khấu thương mại) thì khoản chiết khấu thương mại này không được hạch toán vào TK 511. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu .
– Trường hợp chiết khấu không phản ánh trên giá bán nhưng có phản ánh trên hoá đơn xuất ra
Nợ TK 511
Có TK 521
b) Hàng bán bị trả lại
– Ghi giảm doanh thu, công nợ phải thu KH: bán giá nào thì ghi giảm công nợ giá đó
Nợ TK 511: giá bán chưa VAT
Nợ TK 33311: VAT
Có TK 131,111,112: tổng số tiền phải trả/đã trả lại cho KH
– Giảm giá vốn: xuất kho giá nào thì bây giờ ghi giá đó
Nợ TK 155
Có TK 632
– Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại
Nợ TK 641
Nợ TK 1331
Có TK 331, 111,112…
c) Giảm giá hàng bán
Nợ TK 511
Nợ TK 33311
Có TK 111,112,131
Nghiệp Vụ Mua Công Cụ Dụng Cụ, Nghiệp Vụ Mua Công Cụ Dụng Cụ, Nghiệp Vụ Mua Công Cụ Dụng Cụ.
Nghiệp Vụ Mua Công Cụ Dụng Cụ
Nghiệp Vụ Mua Công Cụ Dụng Cụ

Trên đây là một số Nghiệp Vụ Mua Công Cụ Dụng Cụ. Nghiệp Vụ Mua Công Cụ Dụng Cụ,Nghiệp Vụ Mua Công Cụ Dụng Cụ

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TẠI HẢI PHÒNG

(Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp mới thành lập)

⇒ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

⇒ DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ TẠI HẢI PHÒNG

  1. Chữ ký số VIN-CA giá 1.100.000 vnđ / 3 năm.
  2. Chữ ký số NEWTEL-CA giá 1.150.000 vnđ / 3 năm.
  3. Chữ ký số FAST-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.

⇒ CUNG CẤP PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

⇒ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

⇒ DỊCH VỤ RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN,

⇒ DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

⇒TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ TẠI HẢI PHÒNG (1 kèm 1: 3.000.000/khoá)

https://www.facebook.com/dichvubaocaotaichinhtaihaiphong/

https://www.facebook.com/dayketoantonghoptaihaiphong

Các bạn nhớ like trang của mình nhé, Thanks!

Liên hệ: 037.5475.156 , 0945.071.586 (Mrs: Duyên)

KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

Phí chỉ từ 1.000.000đ/ quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *