kết chuyển doanh thu trong doanh nghiệp

kết chuyển doanh thu trong doanh nghiệp
Rate this post

kết chuyển doanh thu trong doanh nghiệp

Kết chuyển doanh thu trong doanh nghiệp là một nghiệp vụ vô cùng quan trọng để xác định doanh thu từ đó tính được lợi nhuận. Dưới đây chúng tôi sẽ trình bày những lưu ý khi kết chuyển doanh thu trong doanh nghiệp tới mọi người.

Kết chuyển lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái:

Khi có chênh lệch tỷ giá hối đoái xảy ra trong kỳ thì doanh nghiệp cần kết chuyển như sau:

Nợ TK 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái

   Có TK 515 Doanh thu hoạt động tài chính

Kết chuyển lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái:

Với nghiệp vụ này, kế toán cần hạch toán như sau:

 Nợ TK 635 Chi phí tài chính. kết chuyển doanh thu trong doanh nghiệp

   Có TK 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu:

Thường trong kỳ sẽ phát sinh những khoản giảm trừ doanh thu, lúc này kế toán cần kết chuyển như sau:

 Nợ TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. kết chuyển doanh thu trong doanh nghiệp

   Có TK 521 Các khoản giảm trừ doanh thu

Cuối kỳ kết chuyển doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác:

Nợ TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Nợ TK 515 Doanh thu hoạt động tài chính. kết chuyển doanh thu trong doanh nghiệp

Nợ TK 711 Thu nhập khác

   Có TK 911 Xác định kết quả kinh doanh

Cuối kỳ kết chuyển giá vốn hàng hóa, chi phí tài chính, chi phí khác, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:

 Nợ TK 911 Xác định kết quả kinh doanh

   Có TK 632 Giá vốn hàng bán

   Có TK 635 Chi phí tài chính

   Có TK 811 Chi phí khác

   Có TK 641 Chi phí bán hàng

   Có TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Cuối kỳ kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:

Nợ TK 911 Xác định kết quả kinh doanh

   Có TK 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ

Trong trường hợp doanh nghiệp có lãi thì hạch toán như sau:

 Nợ TK 911 Xác định kết quả kinh doanh

   Có TK 421 Lợi nhuận chưa phân phối

Nếu doanh nghiệp lỗ, kế toán cần hạch toán như sau:

 Nợ 421 Lợi nhuận chưa phân phối

   Có TK 911 Xác định kết quả kinh doanh

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TẠI HẢI PHÒNG

(Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp mới thành lập)

⇒ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

⇒ DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ TẠI HẢI PHÒNG

  1. Chữ ký số VIN-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.
  2. Chữ ký số NEWTEL-CA giá 1.150.000 vnđ / 3 năm.
  3. Chữ ký số FAST-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.

⇒ CUNG CẤP PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

⇒ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

⇒ DỊCH VỤ RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN,

⇒ DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

⇒TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ TẠI HẢI PHÒNG (1 kèm 1: 3.000.000/khoá)

https://www.facebook.com/dichvubaocaotaichinhtaihaiphong/

https://www.facebook.com/dayketoantonghoptaihaiphong

Các bạn nhớ like trang của mình nhé, Thanks!

Liên hệ: 037.5475.156 , 0945.071.586 (Mrs: Duyên)

KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

Phí chỉ từ 1.000.000đ/ quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *