Kế toán Logistic là gì?

Kế toán Logistic là gì?
5/5 - (3 bình chọn)

Kế toán Logistic là gì?

Là những người hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho quá trình liên quan đến Logistic như vận chuyển, đóng gòi, lưu kho, bảo quản hàng hoá tới khi hàng hoá đó được giao tới tay người tiêu dùng

Là một phần không thể thiếu trong các doanh nghiệp hoạt động trong Logistic (Kế toán Logistic)

Trong ngành Logistic, kế toán phải nắm được các đặc thù của doanh nghiệp. (Kế toán Logistic)

Dưới đây là một số quy trình của kế toán bên Logistic trong xuất nhập khẩu (Kế toán Logistic)

Kế toán Logistic

 

Kế toán Logistic

1.Quy trình hạch toán kế toán hàng nhập khẩu (Kế toán Logistic)

1.1 Hạch toán khi nhập khẩu hàng hoá:

Nợ TK 156 – Hàng hóa,

Có TK 331 – Phải trả cho người bán

Lưu ý: Kế toán hạch toán theo dõi đúng loại ngoại tệ của giao dịch phát sinh và quy đổi ra đồng VND theo tỷ giá thực tế quy định

1.2 Căn cứ vào bộ chứng từ nộp thuế ở khâu nhập khẩu (Kế toán Logistic)

(Tờ khai hải quan, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, giấy đề nghị thanh toán…), hạch toán như sau:

Hạch toán thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt khâu nhập khẩu

Nợ TK 156 –hàng hóa/

Có TK 3333 – Thuế nhập khẩu

Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt

Hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hạch toán thanh toán thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt vào giá vốn hàng nhập

Nợ TK 632: Giá vốn

Có TK 3333, 3332 – Thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt

1.3 Khi thanh toán tiền cho nhà cung cấp – hạch toán

Nợ TK 331 – Phải trả người bán

Có TK 111, 112 – Tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng

Lưu ý:

+ Nếu phát sinh giao dịch thanh toán L/C (letter credit), kế toán cần hạch toán qua tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

+ Hàng nhập khẩu thường được thanh toán bằng ngoại tệ (không phải tiền Việt nam đồng).

  • Do đó kế toán phải ghi nhận chênh lệch tỷ giá phát sinh khi thanh toán.
  • Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá, kế toán hạch toán vào tài khoản 515.
  • Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá, kế toán hạch toán vào khoản 635

+ Cuối năm tài chính, tại thời điểm lập BCTC, Kế toán phải tiến hành đánh giá lại tỷ giá hối đoái của khoản mục tiền tệ tương ứng với số dư bên có của TK 331.

    *Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá, kế toán hạch toán vào tài khoản 515.( Nợ tk 3331/ Có tk 515)

    *Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá, kế toán hạch toán vào khoản 635 (Nợ tk 635/ Có tk 331)

1.4 Hạch toán chi phí như cước vận chuyển hàng, phí hải quan….

Nợ TK 642 –

Có TK 111, 112 – Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

  1. Quy trình hạch toán kế toán xuất khẩu hàng hóa (Kế toán Logistic)

2.1. Căn cứ vào bộ chứng từ xuất khẩu:

(Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn thương mại, đơn đặt hàng, đơn giao hàng, hợp đồng, tờ khai, giấy tờ chứng minh hàng đủ điều kiện xuất khẩu…) hạch toán như sau:

Ghi nhận doanh thu:

Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng (Nếu khách hàng trả tiền ngay)

Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng (Nếu khách hàng chưa thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu

Có TK 333 – Thuế phải nộp NS (chi tiết các loại thuế xuất khẩu phải nộp nếu có)

Ghi nhận giá vốn:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 156 – Hàng hóa

2.1. Căn cứ vào hóa đơn logistic của các công ty logistic, đại lý logistic (Kế toán Logistic)

(Chi phí làm hàng, chi phí vận chuyển, chi phí mở tờ khai…) tính từ thời điểm xuất hàng ra khỏi kho đến khi hàng hóa đã được giao cho khách hàng, hạch toán như sau:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng

Có TK 331 – Phải trả người bán

2.2. Căn cứ vào chứng từ nộp thuế xuất khẩu (nếu có), hạch toán như sau:

Nợ TK 333 – Thuế xuất khẩu phải nộp NSNN (chi tiết rõ loại thuế XK phải nộp)

Có TK 111, 112 – Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

2.3. Căn cứ vào chứng từ thu tiền bán hàng (Giấy báo có của ngân hàng), hạch toán như sau:

Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

Cớ TK 131 – Phải thu khách hàng

Lưu ý:

+ Hàng xuất khẩu thường được thanh toán bằng ngoại tệ (không phải tiền Việt nam đồng).

Do đó kế toán phải ghi nhận chênh lệch tỷ giá phát sinh khi thanh toán.

    – Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá, kế toán hạch toán vào tài khoản 515.

  –  Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá, kế toán hạch toán vào khoản 635

+ Cuối năm tài chính, tại thời điểm lập BCTC, Kế toán phải tiến hành đánh giá lại tỷ giá hối đoái của khoản mục tiền tệ tương ứng với số dư bên nợ của TK 131.

   * Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá, kế toán hạch toán vào tài khoản 515. (Nợ tk 131/ Có tk 515)

   * Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá, kế toán hạch toán vào khoản 635 (Nợ tk 635/ Có tk 131)

2.4. Căn cứ vào chứng từ thanh toán tiền cho công ty, đại lý logistic, hạch toán như sau: (Kế toán Logistic)

Nợ TK 331 – Phải trả người bán

Có TK 111, 112 – Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Trên đây là quy trình của kế toán logistic,

Kế toán Logistic

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TẠI HẢI PHÒNG

(Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp mới thành lập)

⇒ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

⇒ DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ TẠI HẢI PHÒNG

  1. Chữ ký số VIN-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.
  2. Chữ ký số NEWTEL-CA giá 1.150.000 vnđ / 3 năm.
  3. Chữ ký số FAST-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.

⇒ CUNG CẤP PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

200 số : 600.000 vnđ

300 số: 900.000 vnđ

500 số 1.200.000 vnđ 

⇒ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

⇒ DỊCH VỤ RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN,

⇒ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

⇒TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ TẠI HẢI PHÒNG (1 kèm 1: 3.000.000/khoá)

https://www.facebook.com/dichvubaocaotaichinhtaihaiphong/

https://www.facebook.com/dayketoantonghoptaihaiphong

Các bạn nhớ like trang của mình nhé, Thanks!

Liên hệ:  037.5475.156, 0945.071.586 (zalo) (Mrs: Duyên)

KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

Phí chỉ từ 1.000.000đ/ quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *