Hạch toán các khoản thu nhập khác – theo tk 711

Hạch toán các khoản thu nhập khác
Rate this post

Kết cấu TK 711 “Thu nhập khác”

Nợ TK 711 Có TK 711
– Kết chuyển các khoản thu

nhập khác phát sinh trong kỳ sang TK 911

– Số thuế GTGT phải nộp (nếu

có) tính theo phương pháp trực tiếp

 – Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ

Cách hạch toán thu nhập khác theo TT 200 | ketoan68.com

1.1 Hạch toán các khoản thu nhập khác do: Nhượng bán, thanh lý tài sản cố định

– Phản ánh số thu nhập về thanh lý

Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

Có TK 711 – Thu nhập khác (số thu nhập chưa có thuế GTGT)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

– Các chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 141, 331,… (tổng giá thanh toán).

– Đồng thời ghi giảm nguyên giá TSCĐ thanh lý, nhượng bán, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

Có TK 213 – TSCĐ vô hình (nguyên giá).

1.2. Hàng khuyến mại của Nhà sản xuất chưa sử dụng hết

Nợ TK 156: Giá trị tương đương của sản phẩm cung loại

Có TK 711

1.3. Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, dịch vụ nhưng sau đó được hoàn, được giảm.

Nợ TK 111, 112

Có TK 711

1.4. Được tài trợ, biếu tặng vật tư, hàng hóa, TSCĐ

Nợ TK 152, 156, 211

Có TK 711

1.5. Hạch toán các khoản thu nhập khác khi phát sinh các khoản thu tiền phạt:

Nợ TK 111, 112,…

Có TK 711

1.6. Các khoản được bên thứ ba bồi thường (tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh…)

Nợ TK 111, 112,…

Có TK 711

1.7. Các khoản phải thu khó đòi đã xử lý xóa sổ, nay thu lại được tiền.

Nợ TK 111, 112,…

Có TK 711

1.8. Các khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ, quyết định xóa sổ:Hạch toán các khoản thu nhập khác

Nợ TK 331:

Nợ TK 338

Có TK 711

Cuối kỳ:

  • Kết chuyển số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp

Nợ TK 711

Có TK 3331

  • Kết chuyển Thu nhập khác để xác định kết quả kinh doanh. Hạch toán các khoản thu nhập khác

Nợ TK 711

Có TK 911

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TẠI HẢI PHÒNG

(Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp mới thành lập)

⇒ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

⇒ DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ TẠI HẢI PHÒNG

  1. Chữ ký số VIN-CA giá 1.100.000 vnđ / 3 năm.
  2. Chữ ký số NEWTEL-CA giá 1.150.000 vnđ / 3 năm.
  3. Chữ ký số FAST-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.

⇒ CUNG CẤP PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

  1. 300 số hoá đơn giá : 900.000 vnđ
  2. 500 số hoá đơn giá : 1.200.000 vnđ
  3. Phần mềm kế toán tích ứng với hoá đơn điện tử: 1.500.000 vnđ

⇒ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

⇒ DỊCH VỤ RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN,

⇒ DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

⇒TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ TẠI HẢI PHÒNG (1 kèm 1: 3.000.000/khoá)

https://www.facebook.com/dichvubaocaotaichinhtaihaiphong/

https://www.facebook.com/dayketoantonghoptaihaiphong

Các bạn nhớ like trang của mình nhé, Thanks!

Liên hệ: 037.5475.156 , 0945.071.586 (Mrs: Duyên)

KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

Phí chỉ từ 1.000.000đ/ quý

Hạch toán các khoản thu nhập khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *