Dịch vụ kế toán toàn phần hải phòng ĐỊNH KHOẢN CHO KHOẢN THUẾ BỊ PHẠT VÀ BỊ TRUY THU

dịch vụ kế toán toàn phần hải phòng
Rate this post

Dịch vụ kế toán toàn phần hải phòng ĐỊNH KHOẢN CHO KHOẢN THUẾ BỊ PHẠT VÀ BỊ TRUY THU

Hạch toán tiền phạt, tiền chậm nộp thuế, vi phạm hành chính

+ Khi nhận quyết định xử phạt

Nợ TK 811: Chi phí khác

Có TK 3339: Phí và các lệ phí khác

+ Khi nộp tiền phạt

Nợ  TK 3339 : Phí và các lệ phí khác

Có TK 111,112

+ Cuối kỳ kết chuyển

Nợ TK 911

Có TK 811

Dịch vụ kế toán toàn phần hải phòng
Dịch vụ kế toán toàn phần hải phòng

Lưu ý: Theo khoản 2 điều 4 TT96/2015/TT-BTC quy định thì chi phí tiền nộp phạt này không tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Hạch toán tiền thuế khi bị truy thu thêm

+ Thuế GTGT truy thu thêm

Nợ  TK 4211:Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

Có 3331: Thuế GTGT phải nộp

+ Thuế TNDN truy thu thêm

Nợ TK 4211: Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

Có TK 3334:Thuế TNDN phải nộp

+ Thuế TNCN truy thu thêm

–  Trường hợp  khấu trừ vào tiền lương của lao động vào kỳ này

Nợ TK 334: Phải trả người lao động

Có TK 3335: Thuế TNCN phải nộp

  • Trường hợp do công ty phải trả

Nợ TK 4211:Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

Có TK 3335: Thuế TNCN phải trả

Khi nộp tiền thuế truy thu thêm

Nợ TK 3331,3334,3335

Có TK 111,112

Điều chỉnh số trích khấu hao TSCĐ

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ

Có TK 4211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

Các trường hợp điều chỉnh nêu trên thì doanh nghiệp không phải lập lại sổ sách kế toán, tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, tờ khai thuế GTGT của các kỳ trước.

Dịch Vụ Kế Toán toàn phần Hải Phòng – Chúng tôi luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp.

– Dịch vụ kế toán thuế theo tháng, quý.

– Dịch vụ Báo Cáo Tài Chính năm.

– Hoàn thiện sổ sách kế toán.

Liên Hệ: Dịch vụ kế toántoàn phần Hải Phòng – 0945.071.586.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *