Category Archives: Tư Vấn Hỏi Đáp

Nghiệp Vụ Mua Công Cụ Dụng Cụ

Nghiệp Vụ Mua Công Cụ Dụng Cụ

Nghiệp Vụ Mua Công Cụ Dụng Cụ Mua công cụ dụng cụ trả tiền ngay Mua công cụ dụng cụ chưa trả tiền ngay Mua công cụ dụng cụ nhập kho a) Mua ccdc nhập kho trả tiền ngay b) Mua ccdc nhập kho chưa trả tiền ngay c) Trả tiền mua công cụ dụng […]

Một số giải đáp theo quy định mới nhất về hóa đơn điện tử

quy định mới nhất về hóa đơn điện tử

quy định mới nhất về hóa đơn điện tử Một số vấn đề kế toán thường gặp phải khi sử dụng hóa đơn điện tử, bài viết dưới đây  Dịch vụ báo cáo thuế Hải Phòng (Dịch vụ kế toán thuế tại Hải Phòng) chia sẻ với các bạn tham khảo. 1. Hoá đơn điện […]

GIẢI ĐÁP MỘT SỐ CÂU HỎI VỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THUẾ!

(nghiệp vụ kế toán thuế)

Dịch vụ báo cáo thuế Hải Phòng (Dịch vụ kế toán thuế tại Hải Phòng) giải đáp một số câu hỏi về nghiệp vụ kế toán thuế của các bạn! Câu 1: Công ty A mua hàng của công ty Y, Công ty A có ứng trước cho công ty Y một khoản tiền và […]

Một số tình huống kế toán thường gặp trong thực tế.

Một số tình huống kế toán thường gặp trong thực tế.

Một số tình huống kế toán thường gặp trong thực tế, Dịch vụ kế toán thuế tại Hải Phòng giải đáp đến các bạn: Câu 1: Doanh nghiệp bị mất quyển hóa đơn đang sử dụng. Doanh nghiệp phải làm gì? Đáp Theo quy định tại Điều 22, Chương III, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ […]

Dịch vụ báo cáo thuế Hải Phòng (Dịch vụ kế toán thuế tại Hải Phòng) chia sẻ:

hỏi đáp kế toán thuế hải phòng

Hỏi đáp kế toán thuế hải phòng   Dịch vụ báo cáo thuế Hải Phòng (Dịch vụ kế toán thuế tại Hải Phòng) chia sẻ: hỏi đáp kế toán thuế hải phòng Hỏi:     Công ty có nguồn cá thu mua của người dân, vừa có cá do Công ty tự nuôi, khi bán nội địa […]

Thương mại, dịch vụ, sản xuất!

kế toán thương mại dịch vụ sản xuất

Thương mại dịch vụ sản xuất! Nhiều bạn kế toán chưa hiểu và phân biệt được Doanh nghiệp về lĩnh vực thương mại, Doanh nghiệp về Dịch vụ, Doanh nghiệp về sản xuất là như nào Bài viết dưới đây Dịch vụ kế toán thuế tại Hải Phòng sẽ phân tích (Thương mại, dịch vụ, […]

THẮC MẮC CỦA KẾ TOÁN!

thắc mắc của kế toán

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TẠI HẢI PHÒNG,
CUNG CẤP PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Một số nghiệp vụ kế toán

Một số nghiệp vụ kế toán

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ TẠI HẢI PHÒNG (1 kèm 1: 3.000.000/khoá)