Category Archives: Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Một số giải đáp theo quy định mới nhất về hóa đơn điện tử

quy định mới nhất về hóa đơn điện tử

quy định mới nhất về hóa đơn điện tử Một số vấn đề kế toán thường gặp phải khi sử dụng hóa đơn điện tử, bài viết dưới đây  Dịch vụ báo cáo thuế Hải Phòng (Dịch vụ kế toán thuế tại Hải Phòng) chia sẻ với các bạn tham khảo. 1. Hoá đơn điện […]

Kết luật của Tổng Cục Thuế về việc nộp tờ khai thuế TNCN.

nộp tờ khai thuế TNCN.

Nộp tờ khai thuế TNCN. Kết Luận theo Tổng cục thuế thông báo về việc nộp tờ khai thuế TNCN – mẫu số 05/KK-TNCN thì: “Doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó.” Dịch […]

GIẢI ĐÁP VỀ THUẾ TNCN

GIẢI ĐÁP VỀ THUẾ TNCN

  Dịch vụ báo cáo thuế Hải Phòng (Dịch vụ kế toán thuế tại Hải Phòng) tổng hợp một số giải đáp về thuế TNCN 1. Đối tượng nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân? Căn cứ theo quy định tại Điều 2 của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, đối tượng […]

HẠCH TOÁN HÀNG KHUYẾN MẠI KHÔNG THU TIỀN

HẠCH TOÁN HÀNG KHUYẾN MẠI KHÔNG THU TIỀN

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THẾ TẠI HẢI PHÒNG,
CUNG CẤP PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ