Category Archives: Kế Toán

thuế thu nhập cá nhân 2022 – các trường hợp miễn giảm

thuế thu nhập cá nhân 2022

 thuế thu nhập cá nhân 2022 1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai) giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha […]

Nghiệp Vụ Mua Công Cụ Dụng Cụ

Nghiệp Vụ Mua Công Cụ Dụng Cụ

Nghiệp Vụ Mua Công Cụ Dụng Cụ Mua công cụ dụng cụ trả tiền ngay Mua công cụ dụng cụ chưa trả tiền ngay Mua công cụ dụng cụ nhập kho a) Mua ccdc nhập kho trả tiền ngay b) Mua ccdc nhập kho chưa trả tiền ngay c) Trả tiền mua công cụ dụng […]

Doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu khi hạch toán

Doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu khi hạch toán

Kế toán trong các doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu khi hạch toán các bạn cần làm gì Doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu khi hạch toán Bài viết dưới đây Dịch vụ báo cáo thuế tại Hải Phòng (Dịch vụ kế toán thuế tại Hải Phòng) sẽ tổng hợp “Doanh nghiệp hoạt động nhập […]