Category Archives: Trung tâm đào tạo kế toán thực tế tại Hải Phòng

Kế toán Logistic là gì?

Kế toán Logistic là gì?

Kế toán Logistic là gì? Là những người hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho quá trình liên quan đến Logistic như vận chuyển, đóng gòi, lưu kho, bảo quản hàng hoá tới khi hàng hoá đó được giao tới tay người tiêu dùng Là một phần không thể thiếu trong các doanh nghiệp […]

CÁC LOẠI BÚT TOÁN

CÁC LOẠI BÚT TOÁN Có 3 loại bút toán hiện nay là: bút toán điều chỉnh, bút toán kết chuyển và bút toán khóa sổ trong doanh nghiệp. (CÁC LOẠI BÚT TOÁN) A/ Bút toán điều chỉnh. (CÁC LOẠI BÚT TOÁN) Điều chỉnh khấu hao tài sản cố định. Điều chỉnh doanh thu nhận trước. […]

Cách hoạch toán tài khoản 154 theo thông tư 133/2016/TT-BTC

thông tư 133/2016/TT-BTC

Cách hoạch toán tài khoản 154 theo thông tư 133/2016/TT-BTC thông tư 133/2016/TT-BTC Phương pháp vận dụng trong ngành dịch vụ Căn cứ vào nguyên tắc chung của TK 154 (tại điều 26 thông tư 133/2016/TT-BTC), kế toán vận dụng tài khoản 154 (thông tư 133/2016/TT-BTC) trong nghành Dịch vụ phải tuân thủ một số nguyên […]

Chi phí sản xuất chung

chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung là gì? Là chi phí phục vụ cho sản xuất, kinh doanh ở bộ phận phân xưởng, công trường phục vụ cho sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ không bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực […]

13 điều cần lưu ý sau khi thành lập doanh nghiệp mới

những điều cần lưu ý khi thành lập doanh nghiệp mới

13 điều cần lưu ý sau khi thành lập doanh nghiệp mới 1. Cần công bố nội dung đăng ký kinh doanh Sau khi thành lập doanh nghiệp hoặc thay đổi đăng ký kinh doanh, các doanh nghiệp phải công bố nội dung đăng ký kinh doanh của mình trên Cổng thông tin đăng ký […]

Dịch vụ báo cáo thuế mới nhất năm 2022

dịch vụ báo cáo tài chính tại hải phòng

 Dịch vụ báo cáo thuế mới nhất năm 2022 KẾ TOÁN THUẾ HẢI PHÒNG  sẽ giúp quý doanh nhân giải quyết các vấn đề trên bằng dịch vụ khai báo thuế mới nhất năm 2022 , mọi vấn đề của quý doanh nhân sẽ được giải quyết với chất lượng dịch vụ mà đội ngũ chuyên viên […]

Cách xử lý chi phí không có hoá đơn – thuê xe

Cách xử lý chi phí không có hoá đơn

Cách xử lý chi phí không có hoá đơn – Cách xử lý Chi phí thuê xe vận chuyển, chi phí bốc dỡ như xe ôm, xe ba gác của cá nhân không có hóa đơn GTGT Thực tế, khoản chi phí này không được coi là chi phí không cần hóa đơn GTGT như […]

Cách hạch toán khi xây mới nhà xưởng, trụ sở – Giao thầu cho công ty Xây dựng theo hình thức khoán gọn

Xây dựng theo hình thức khoán gọn

Cách hạch toán khi xây mới nhà xưởng, trụ sở – Giao thầu cho công ty Xây dựng theo hình thức khoán gọn Giao thầu cho công ty Xây dựngtheo hình thức khoán gọn Khi công trình hoàn thành thì bạn sẽ Căn cứ hợp đồng giao thầu, biên bản nghiệm thu khối lượng XDCB hoàn thành, […]

Doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp logistics

Doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp logistics

Doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp logistics I.Đối với doanh nghiệp vận tải Doanh nghiệp vận tải hiện nay cung cấp 3 sản phẩm chính đó là dịch vụ vận tải hành khách, dịch vụ vận tải hàng hóa và dịch vụ cho thuê phương tiện vận chuyển. Về loại hình vận tải, các […]

Hàng về trước hóa đơn về sau và cách xử lý

Hàng về trước hóa đơn về sau và cách xử lý

 Hàng về trước hóa đơn về sau và cách xử lý 1. Căn cứ vào phiếu nhập kho các bạn hạch toán vào sổ theo giá tạm tính chưa có thuế Nợ 152 (153, 156): Số lượng nhập x Giá tạm tính Có 111 (112,331…): Số lượng nhập x Giá tạm tính 2. Khi hóa […]

Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022

Giảm thuế GTGT từ 10 xuống 8

 Giảm thuế GTGT từ 10 xuống 8 trong năm 2022 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ Nghị định nêu rõ: Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: a- Viễn thông, hoạt động tài […]