Cách tính chi phí lãi vay khi chưa góp đủ vốn

Cách tính chi phí lãi vay khi chưa góp đủ vốn
Rate this post

Nội Dung

Cách tính chi phí lãi vay khi chưa góp đủ vốn

Căn cứ Thông tư 78/2014/ TT-BTC tại Điều 6, Khoản 2, Điểm 2.18 quy định các khoản chi không được tính thì chi phí lãi vay tương ứng với phần vốn góp còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ.

Sau đây  DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ HẢI PHÒNG   sẽ phân tích đơn giản để các bạn hiểu rõ hơn về cách tính chi phí lãi vay khi chưa góp đủ vốn:

Khi số tiền vay nhỏ hơn hoặc bằng số vốn góp còn thiếu -à Số lãi vay của khoản tiền vay đó bị loại khỏi chi phí hợp lý khí tính thuế TNDN

Khi doanh nghiệp vay với số tiền lớn hơn số vốn góp còn thiếu  thì sao?

Ví dụ: Số tiền góp vốn còn thiếu là A, số tiền vay là A+B thì số lãi vay tương ứng của A sẽ không tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế, còn số lãi vay tương ứng với B sẽ được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN

Sau đây là ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn

Ví dụ 1: Doanh nghiệp A mới thành lập ngày 20 tháng 01 năm 2019 có vốn điều lệ là 10 tỷ. Doanh nghiệp góp vốn thành 3 đợt.

+ Đợt 1: 5 tỷ góp vào ngày 20/2/2019.

+ Đợt 2: Góp vốn là 3 tỷ vào ngày 30/10/2019

+ Đợt 3: Góp vốn là 2 tỷ ngày 31/12/20149

Doanh nghiệp đã góp đủ vốn đợt 1 và đợt 2. Đến ngày 30/06/2020 doanh nghiệp mới góp thêm phần vốn còn thiếu là 2 tỷ để đủ số vốn còn thiếu.

Ngày 01/01/2020 doanh nghiệp có vay ngân hàng số tiền là 1 tỷ với lãi suất vay 1 năm là 10%, vay trong vòng 2 năm.

Chi phí lãi vay từ tháng 01 đến hết tháng 06 năm 2020 của khoản vay là = 1.000.000.000 x 10% *6 tháng/12 tháng = 50.000.000 đồng.

Kết luận:

– Số chi phí lãi vay từ tháng 01 đến hết tháng 06 của số phần vồn vay 1.000.000.000 đồng < 2.000.000.000 đồng. Phần này bị loại khỏi chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN;

– Số chi phí lãi vay từ T7/2020 trở đi khi số vốn góp đã đủ được tính toàn bộ vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN năm 2020.

Ví dụ 2: Doanh nghiệp B có số vốn điều lệ là 5 tỷ. Doanh nghiệp góp vốn trong vòng 2 năm. Sau 2 năm doanh nghiệp mới chỉ góp được 4 tỷ đồng.

Năm thứ 3 doanh nghiệp có vay khoản vay ngân hàng là 1 tỷ đồng, lãi suất là 10%.

Chi phí lãi vay trong năm thứ 3 = 1.000.000.000 x 10% = 100.000.000 đồng.

Kết luận:

(*) Phần chi phí lãi vay của phần 1 tỷ tiền vay này  bằng số tiền vốn góp điều lệ còn thiếu. Do vậy, toàn bộ chi phí lãi vay này bị loại khỏi chi phí thuế TNDN. Tức phần chi phí lãi vay 100 triệu này loại khỏi chi phí hợp lý.

Doanh nghiệp phải loại chi phí lãi vay không được tính vào chi phí được trừ là 100.000.000 đồng vào ô B4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Ví dụ 3: Doanh nghiệp B có số vốn điều lệ là 5 tỷ. Doanh nghiệp góp vốn trong vòng 2 năm. Sau 2 năm doanh nghiệp mới chỉ góp được 4 tỷ đồng.

Năm thứ 3 doanh nghiệp có vay khoản vay ngân hàng là 3 tỷ đồng, lãi suất là 10%.

Chi phí lãi vay trong năm thứ 3 = 3.000.000.000 x 10% = 300.000.000 đồng.

Kết luận:

– Phần chi phí lãi vay tương với phần vốn góp điều lệ còn góp thiếu là 1 tỷ không được tính vào chi phí hợp lý;

Như sau: Chi phí lãi vay năm thư 3 của phần vốn gón thiếu: 1.000.000.000 *10% = 100.000.000 đồng (Loại)

– Phần chi phí lãi vay tương ứng với phần tiền vay (3 tỷ – 1 tỷ) = 2 tỷ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN:

Như sau: Chi phí lãi vay năm thứ 3 tương ứng phần vốn vay vượt lên so với số vốn còn thiếu được tính vào chi phí hợp lý: 2.000.000.0000 đồng *10% = 200.000.000 đồng (Được tính vào chi phí được trừ);

Doanh nghiệp phải loại chi phí lãi vay không được tính vào chi phí được trừ là 100.000.000 đồng vào ô B4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Mong ua bài viết này các bạn hiểu rõ về cách tính chi phí lãi vay khi chưa góp đủ vốn:

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TẠI HẢI PHÒNG

(Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp  mới thành lập)

⇒ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

⇒ DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ TẠI HẢI PHÒNG

  1. Chữ ký số VIN-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.
  2. Chữ ký số NEWTEL-CA giá 1.150.000 vnđ / 3 năm.
  3. Chữ ký số FAST-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.

⇒ CUNG CẤP PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

⇒ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

⇒ DỊCH VỤ RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN,

⇒ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

⇒TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ TẠI HẢI PHÒNG (1 kèm 1: 3.000.000/khoá)

https://www.facebook.com/dichvubaocaotaichinhtaihaiphong/

https://www.facebook.com/dayketoantonghoptaihaiphong

Các bạn nhớ like trang của mình nhé, Thanks!

Liên hệ: 037.5475.156 , 0945.071.586 (Mrs: Duyên)

KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

Phí chỉ từ 1.200.000đ/ quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *