CÁCH SỬ LÝ KHI MẤT HÓA ĐƠN GTGT

Cách sử lý hóa đơn gtgt
Rate this post
  1. Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu ra: 

– Khi phát hiện việc hoá đơn gtgt mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra (dù chưa lập hay đã lập):

Cách x lý:

– Lập và gửi thông báo mất hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra mất, cháy, hỏng).

+ Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn Mẫu số BC21/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC).

+ Các bạn có thể đăng nhập vào phần mềm HTKK --> Hóa đơn -> .

Báo cáo mất, cháy, hỏng, hóa đơn (BC21/AC).

– Mức phạt: Từ 10 – 20 triệu. (hiệu lực đến ngày 30/7/2016)

Kể từ ngày 15/12/2016 Theo Thông tư 176/2016/TT-BTC. Mức phạt làm mất hóa đơn GTGT đầu ra sẽ từ 4.000.000 đng đến 8.000.000 đng.

Cụ thể như sau:

– Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn. Khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.

Trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ. Sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

CÁCH SỬ LÝ KHI MẤT HÓA ĐƠN GTGT.

– Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng). Người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng.

Chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt. Nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

– Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn, trừ liên giao cho khách hàng (tức là mất liên 1, liên 3 ….). Trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

– Trường hợp người bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho khách hàng). Khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

– Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ. Người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ thì người bán bị phạt cảnh cáo.

– Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế. Nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn.

CÁCH SỬ LÝ KHI MẤT HÓA ĐƠN GTGT.

Để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

– Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba. Bên thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người bán theo quy định tại điểm này.

Lưu ý: Đây là mức phạt theo 1 lần làm báo cáo mất hóa đơn (1 lần làm báo cáo có thể mất nhiều hóa đơn).

Nhưng nếu cơ quan thuế phát hiện ra việc bạn gộp nhiều lần lại để làm 1 lần báo cáo thì sẽ bị phạt theo từng lần làm mất.

– Nếu bị mất hóa đơn (Liên 2: giao khách hàng) mà bị cướp giật và có xác nhận của Công an thì sẽ không bị xử phạt.

  1. 2. Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu vào (liên 2):

– Dù là người bán hay người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 thì:

Cách xử lý:

  1. a. Hai bên lập biên bản ghi nhận sự việc:

– Trong biên bản phải ghi rõ liên 1 của người bán khai, nộp thuế trong tháng nào.

– Ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền).

– Đóng dấu (nếu có) trên biên bản.

– Nôp phạt từ 2 – 4 triệu. (Nhưng từ ngày 1/8/2016: Mức phạt sẽ từ 4 – 8 triệu).

  1. b. Người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn. Ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.

– Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận. Đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản. Về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

Lưu ý: Kể từ ngày 15/12/2016 Theo Thông tư 176/2016/TT-BTC. Mức phạt làm mất hóa đơn GTGT đầu vào sẽ từ 4.000.000 đng đến 8.000.000 đng. Cụ thể như sau:

CÁCH SỬ LÝ KHI MẤT HÓA ĐƠN GTGT.

– Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách. Trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

– Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng.

Chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ. Thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

CÁCH SỬ LÝ KHI MẤT HÓA ĐƠN GTGT.

– Trường hợp người mua tìm lại được hoá đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế. Trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.

– Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế. Nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

CÁCH SỬ LÝ KHI MẤT HÓA ĐƠN GTGT.

– Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba. Bên thứ ba do người mua thuê thì xử phạt người mua theo quy định tại khoản này.

– Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.”

 

  1. Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba:

Ví dụ: Bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hoá đơn, thì căn cứ vào việc bên thứ ba do bên nào thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt.

VD cụ thể: Người bán thuê bên thứ 3 vận chuyển hàng kèm theo hóa đơn. Nhưng bên thứ 3 làm mất. Thì người bán phải chịu trách nhiệm và bị xử phạt.

Khi doanh nghiệp phát hiện ra bị mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra: Liên 1 hoặc liên 3… thì phải tiến hành làm thủ tục thông báo với cơ quan thuế.

Theo hướng dẫn tại Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định.

CÁCH SỬ LÝ KHI MẤT HÓA ĐƠN GTGT.

*** Dịch Vụ Kế Toán Thuế Hải Phòng – Chúng tôi luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp.

– Dịch vụ kế toán thuế theo tháng, quý.

– Dịch vụ Báo Cáo Tài Chính năm.

– Hoàn thiện sổ sách kế toán.

– Mới thành lập công ty.

Liên Hệ: Dịch vụ kế toán thuế Hải Phòng – 0945.071.586.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *