Hạch toán vào tài khoản 154

Hạch toán vào tài khoản 154
Rate this post

Hạch toán vào tài khoản 154

Dịch Vụ Báo Cáo Thuế Hải Phòng xin tổng hợp một số trường hợp hạch toán vào tài khoản 154

a) Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo từng đối tượng tập hợp chi phí

Kế toán cần ghi:

1. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (phần chi phí NVL trên mức bình thường)
 • Có TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

b) Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp theo từng đối tượng tập hợp chi phí

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (chi phí nhân công trên mức bình thường)
 • Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

c) Mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn hoặc bằng công suất bình thường

Trong trường hợp này, kế toán phải thực hiện việc tính toán, phân bổ và kết chuyển toàn bộ chi phí sản xuất chung (biến đổi và cố định) cho từng đối tượng tập hợp chi phí. Lúc này, kế toán ghi:

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung

d) Mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường

Trong trường hợp này, kế toán phải tính và xác định chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. Khoản chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ ((không tính vào giá thành sản phẩm số chênh lệch giữa tổng số chi phí sản xuất chung cố định thực tế phát sinh lớn hơn chi phí sản xuất chung cố định tính vào giá thành sản phẩm) được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ, ghi:

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (phần chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ vào giá thành sản phẩm)
 • Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung

e) Trị giá nguyên liệu, vật liệu xuất thuê ngoài gia công nhập lại kho

Kế toán cần ghi:

 • Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

f) Trị giá sản phẩm hỏng không sửa chữa được, người gây ra thiệt hại sản phẩm hỏng phải bồi thường

Kế toán cần ghi:

 • Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388)/ Nợ TK 334 – Phải trả người lao động
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

g) Giá thành sản phẩm thực tế nhập kho trong kỳ

Kế toán cần ghi:

 • Nợ TK 155 – Thành phẩm
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

h) Sản phẩm sản xuất ra được tiêu dùng nội bộ ngay hoặc tiếp tục xuất dùng

Kế toán cần ghi:

 • Nợ các TK 641, 642, 241
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

i) Kế toán sản phảm sản xuất thử

Các chi phí sản xuất sản phẩm thử được tập hợp trên TK 154 như đối với các sản phẩm khác. Khi thu hồi (bán, thanh lý) sản phẩm sản xuất thử, ghi:

 • Nợ các TK 111, 112, 131
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
 • Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

Kết chuyển phần chênh lệch giữa chi phí sản xuất thử và số thu hồi từ việc bán, thanh lý sản phẩm sản xuất thử:

 • Nếu chi phí sản xuất thử cao hơn số thu hồi từ việc bán, thanh lý sản phẩm sản xuất thử, kế toán ghi tăng giá trị tài sản đầu tư xây dựng, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Có TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

 • Nếu chi phí sản xuất thử nhỏ hơn số thu hồi từ việc bán, thanh lý sản phẩm sản xuất thử, kế toán ghi giảm giá trị tài sản đầu tư xây dựng, ghi:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Có TK 241 – XDCB dở dang.

k) Sản phẩm sản xuất xong không nhập kho mà chuyển thẳng cho người mua hàng (điện, nước…)

Kế toán cần ghi:

 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

2. Trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

a) Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế, xác định trị giá thực tế chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang và thực hiện việc kết chuyển, ghi:

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Có TK 631 – Giá thành sản xuất.

b) Đầu kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thực tế sản xuất, kinh doanh dở dang, ghi:

Các bạn nhớ like trang của mình nhé, Thanks!

KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

Phí chỉ từ 1.200.000đ/ quý

Liên hệ: 037.5475.156 , 0945.071.586 (Mrs: Duyên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *