CÁC LOẠI BÚT TOÁN

5/5 - (1 bình chọn)

CÁC LOẠI BÚT TOÁN

CÁC LOẠI BÚT TOÁN

Có 3 loại bút toán hiện nay là: bút toán điều chỉnh, bút toán kết chuyển và bút toán khóa sổ trong doanh nghiệp. (CÁC LOẠI BÚT TOÁN)

A/ Bút toán điều chỉnh. (CÁC LOẠI BÚT TOÁN)

  • Điều chỉnh khấu hao tài sản cố định.
  • Điều chỉnh doanh thu nhận trước.
  • Điều chỉnh doanh thu chưa thu.
  • Điều chỉnh các loại chi phí trả trước.
  • Điều chỉnh các loại chi phí phải trả.

B/ Bút toán kết chuyển (CÁC LOẠI BÚT TOÁN)

1.Kết chuyên thuế gtgt theo tháng, quý

Nợ tk 3331/ Có tk 133

 • Kết chuyển giữa 2 TK 133 và 3331 – chỉ có 1 TK có số dư.

2.Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu (nếu có)

3.Kết chuyển doanh thu thuần

Nợ tk 511/ Có tk 911

4.Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính

Nợ tk 515/ Có tk 911

5.Kết chuyển chi phí tài chính

Nợ tk 911/ Có tk 635

6.Kết chuyển chi phí giá vốn xuất bán

Nợ tk 911/ Có tk 632

 1. Kết chuyển chi phí bán hàng

Nợ Tk 911/ Có Tk 6421

 1. Kết chuyển chi phí quản lý

Nợ Tk 911/ Có Tk 6421

 1. Kết chuyển chi phí khác ( nếu có)

Nợ Tk 9111/ Có Tk 811

 1. Kết chuyển thu nhập khác ( nếu có )

Nợ Tk 7111 /Có Tk 911

C/ Bút toán khóa sổ (CÁC LOẠI BÚT TOÁN)

Bút toán khóa sổ là những bút toán được thực hiện vào cuối kỳ kế toán, ghi nhận đầy đủ vào sổ kế toán làm căn cứ để lập các báo cáo tài chính cho doanh nghiệp.

Các bút toán khóa sổ bao gồm:

 • Phân bổ các khoản chi trả trả trước ngắn hạn và dài hạn, trích khấu hao tài sản cố định.
 • Tập hợp các khoản chi phí phát sinh và tính giá thành.
 • Kiểm kê tài sản cố định, hàng tồn kho, quỹ tiền mặt – đối chiếu với sổ phụ ngân hàng, xử lý chênh lệch thừa – thiếu.
 • Trích trước các khoản chi phí phát sinh trong năm chưa có đủ hóa đơn chứng từ.
 • Đối chiếu với công nợ xem có chênh lệch không, nếu có thì thực hiện điều chỉnh kịp thời, khấu trừ công nợ.
 • Lập dự phòng hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng đầu tư tài chính – hoàn nhập dự phòng.

CÁC LOẠI BÚT TOÁN

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TẠI HẢI PHÒNG

(Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp mới thành lập)

⇒ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

⇒ DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ TẠI HẢI PHÒNG

 1. Chữ ký số VIN-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.
 2. Chữ ký số NEWTEL-CA giá 1.150.000 vnđ / 3 năm.
 3. Chữ ký số FAST-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.

⇒ CUNG CẤP PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

200 số : 600.000 vnđ

300 số: 900.000 vnđ

500 số 1.200.000 vnđ 

⇒ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

⇒ DỊCH VỤ RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN,

⇒ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

⇒TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ TẠI HẢI PHÒNG (1 kèm 1: 3.000.000/khoá)

https://www.facebook.com/dichvubaocaotaichinhtaihaiphong/

https://www.facebook.com/dayketoantonghoptaihaiphong

Các bạn nhớ like trang của mình nhé, Thanks!

Liên hệ:  037.5475.156, 0945.071.586 (zalo) (Mrs: Duyên)

KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

Phí chỉ từ 1.000.000đ/ quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *